Natuurfoto's - Rietmoerassen

 

Rietmoerassen

In het natte Nederland zijn veel moerasgebieden, begroeid met riet en waterminnende bomen, zoals wilgen. De Wieden is één van die gebieden.
Een vaste bewoner van rietmoerassen is de rietgors.

> naar Natuurfoto's